Cymryd rhan

Mae’n dechrau gyda CHI!

Gall pawb fod yn garedig a thrwy gymryd rhan yn yr Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd – hyd yn oed drwy wneud y pethau bychain – gallwch wneud gwahaniaeth mawr!

Gallwch CHI wneud gwahaniaeth ...

Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos i ni bod gweithred garedig yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Pan fydd pobl yn gweld y budd a ddaw o’ch caredigrwydd, mi fyddant yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan, sy’n creu adwaith cadwynol positif. Ac mae’n dechrau gydag UN person, CHI!

Calendr Caredigrwydd

Rydym yn creu Calendr Caredigrwydd 2021 ac mae angen eich HELP arnom, hoffwn eich bod CHI yn rhoi cymorth i ni i’w greu.

Sesiynau Ymwybyddiaeth Cysylltu â Charedigrwydd

Mae modd cymryd rhan yn un o Sesiynau Ymwybyddiaeth Cysylltu â Charedigrwydd, ac maen nhw’n rhad ac am ddim.

Caredigrwydd yn y Cartref

Caredigrwydd yn eich Gweithle

Mae yna fanteision hynod i fod yn garedig yn y gwaith...

Caredigrwydd yn Eich Cymuned

Sut i gymryd rhan ...

Adnoddau Charedigrwydd

Dyma rai adnoddau defnyddiol i ddechrau chi ar eich taith ac i wella ein cymuned a’i wneud yn le mwy caredig: 

Ymunwch heddiw!

Cliciwch y ddolen isod i ddechrau cofrestru.

Yna gallwch chi gychwyn eich addewid tuag at yr Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd!

Animeiddiad arno